Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Titlul de călătorie

TITLUL DE CĂLĂTORIE

Consulatul General eliberează titluri de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:

 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • nu au avut niciodată pașaport sau au intrat în RFG fără pașaport;
 • au pașaport cu termen expirat, dar care nu poate fi perfectat prin intermediul  Consulatului General din careva motive.

Pentru eliberarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General, în zilele de primire după cum urmează:

LUNI, MARŢI, JOI si VINERI
09.00 – 12.00  - preluare documente

15.00 – 17.00  - eliberarea titlului de călătorie perfectat

Pentru titlu de călătorie nu este necesară programare.

În ziua de MIERCURI Consulatul General nu primește în audiență cetățeni si nu oferă consultații telefonice.

   I.       Acte necesare pentru eliberarea TC persoanelor majore (peste 18 ani):

 •  Cererea de solicitare a titlului de călătorie, care se va completa la Consulatul General;
 •  O fotografie de mărimea 3x4 cm color, pe fon alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 •  Originalul tuturor actelor de identitate de care dispune (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere, alte acte) indiferent de valabilitatea acestora + 1 copie.
 •  Confirmarea achitării taxei consulare – 15 euro, imprimată pe suport de hârtie.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: TC, Numele, Prenumele solicitantului

 

 NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

  II.     Acte necesare pentru eliberarea TC persoanelor minore (sub 18 ani):    

 • Cererea de solicitare a titlului de călătorie, care se va completa la Consulatul General;
 • Certificat de naștere a copilului minor (ORIGINAL + 1 COPIE).
  (În cazul înregistrării nașterii în RFG, se va prezenta forma internațională a certificatului de naștere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag" (vezi aici exemplu). Alta forma a certificatului de nastere NU va fi acceptata);
 • 1 fotografie de mărimea 3x4 cm color, pe fon alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 • 1 fotografie BIOMETRICĂ 10 x 15 cm, color, pe fon alb, vezi aici exemplu;
 • Originalul pașaportului sau buletinului de identitate, eliberate de catre organele Republicii Moldova, a unuia din părinții copilului minor + 1 COPIE.
 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului minor + 1 COPIE (In cazul copilului născut in afara căsătoriei, este necesar de prezentat certificatul de paternitate eliberat de către organele germane, si legalizat la Landgericht. Acest document urmează a fi legalizat de către Consulatul General contra plata -20 EUR);
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in RFG (MELDEBESCHEINIGUNG) fără traducere, nu mai vechi de 6 luni + 1 COPIE;

 IMPORTANT:

 •  La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară NU se încasează;
 • Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova;
 • Titlul de călătorie se folosește EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova, atît pe cale TERESTRĂ (auto),  cît și cu AVIONUL;
 • NU sunt necesare vize de tranzit. 

ATENTIE! Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că, solicitarea privind perfectarea titlului de călătorie poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă TOATE documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poștei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să se prezinte in alta zi în scopul depunerii documentelor.