Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Consulatul General

Actualizat la 01.02.2019

Înregistrarea căsătoriei la Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main între cetățeni ai Republicii Moldova.

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Consulatul General, solicitantii, cetățenii Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:
(Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ.
Programarea se oferă, la numerele de telefon: +4969527808, sau la e-mail: frankfurt@mfa.gov.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.)

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie
  (ambele formulare pot fi obținute la Consulatul General sau accesînd următoarea pagină web: http://www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • actele de identitate ale viitorilor soți, valabile (buletin de identitate - în cazul titularilor permiselor de reședință temporară în RFG sau pașaport cu stampila “Emigrare autorizata”- în cazul titularilor permiselor de reședință permanentă în RFG), insotite de 2 copii;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți, insotite de 2 copii;
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) eliberata cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 copii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 copii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).

  și după caz:
 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare
  (daca a avut locdesfacerea casatoriei anterioare);
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

  Toate actele vor fi însoțite de 2 copii
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
  1. Taxa (consulară si aferenta) pentru depunerea cererii de casatorie cu eliberarea certificatului respectiv constituie 70 Euro.
  2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 35 EURO de fiecare document.
  Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:
Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : casatorie, Numele, Prenumele

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stării civile din Republica Moldova, termenul de o lună poate fi redus.

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

ATENTIE: Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.