Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Acţiuni notariale

Acţiuni Notariale
(PROCURI sau DECLARATII)

Programul de lucru cu solicitanții de acte notariale (PROCURI sau DECLARATII) este în zilele de LUNI, MARŢI, JOI, si VINERI între orele 09.00 – 12.00, 14.00 – 16.00.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:

PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului (tema procurii/declaratiei), numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Atentie. Programarea este valabilă doar pentru o actiune notariala.

In cazul solicitarii mai multor procuri sau declaratii, solicitantul urmeaza sa se mai programeze de mai multe ori.

Atenție. La Consulatul General al Republicii Moldova se perfectează exclusiv actele notariale solicitate decetățenii Republicii Moldovașicare vor produce efecte juridice exclusiv în Republica Moldova.

Cu titlu de excepție, la Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main, cetățenii Republicii Moldova pot solicita perfectarea de acte notariale (procuri/declarații) care vor produce efecte juridice în România DOAR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STADIUL DE REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE.

Cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie dublă, care au nevoie să perfecteze acte notariale, care să producă efecte juridice în România - trebuie să se adreseze pentru perfectarea acestora la unul din Consulatele Generale ale României în Republica Federală Germania.

FOARTE IMPORTANT:

Efectuati programarea de pe calculatoare cu ora setata in GERMANIA si nu in Republica Moldova. (verificati ora in partea de jos dreapta a calculatorului Dvs.)

I. Pentru întocmirea PROCURII sau DECLARATIEI, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General, la data si ora stabilita, cu următoarele acte:

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, însoţit de o copie;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (MELDEBESCHEINIGUNG) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o copie;
 • Copia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) a persoanei care urmează a fi împuternicită;
 • Cerere scrisă cu indicarea scopului pentru care se solicită îndeplinirea actului notarial (in forma libera);
 • Confirmarea programarii pe suport de hirtie;
 • Dovada achitarii taxei consulare pe suport de hirtie (copia extrasului de plată) pentru :
 • Procura pentru persone fizice - 20 EUR;
 • Procura pentru persone juridice - 45 EUR;
 • autentificarea declaraţiei privind acceptarea sau renunţarea la succesiune - 30 EUR;
 • Autentificarea altor acte notariale (ex. Autentificarea declarației) - 30 EUR;
 • Declaraţia (legalizarea semnăturii) – 10 EUR.

Suma necesara urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : notar, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare.

IMPORTANT!

 • Procurile şi declaraţiile urmează a fi semnate PERSONAL de către solicitant în prezenţa functionarului consular. Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poştă, fax sau e-mail.
 • Actele notariale perfectate se eliberează în aceeaşi zi.
 • Pentru reducerea timpului de perfectarea procurii sau declarației, solicitantul urmează să expedieze la e-mailul Consulatului General (frankfurt@mfa.gov.md) modelul solicitat în format “WORD”.
 • În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.
 • Potrivit Legii nr. 1453/2002 la indeplinirea actului notarial NU POATE fi folosit girul “autentific prezentul inscris”
 • Consulatul General NU ACCEPTĂ achitarea serviciilor consulare în numerar.
 • Cu mărimea taxelor consulare şi taxelor pentru acoperirea cheltuielilor aferente pentru îndeplinirea de acte notariale persoanele interesate pot face cunoştinţă pe acest site la rubrica „Taxe consulare”.

NOTĂ:
În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Consulatul General, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Germania.
Actele notariale întocmite la notarii germani, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate de către Landgericht, apoi de catre Consulatul General. Legalizarea poate fi solicitata prin posta. Ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Germania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Germania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată la Landgericht, apoi la Consulatul General. Legalizarea poate fi solicitata prin posta.
Vedeţi rubrica Legalizează Documentelor.