Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Buletin de identitate

Actualizat la 01.09.2021

 

Consulatul General recepționează documentele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen.

 

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru perfectarea buletinului de identitate in legătura cu:

·         schimbarea buletinului de identitate la expirare,

·         perfectarea buletinului de identitate copilului minor,

·         perfectarea buletinului de identitate în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie,

·         perfectarea unui nou buletin de identitate în schimbul celui pierdut.

 

LISTA Buletinelor de identitate PERFECTATE găsiți aici:

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

 

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte în original însoțite de 2 copii (se selectează după caz):

·       2 (două) fotografii biometrice color (100x150 mm) identice pe fon alb, anfas, pe hîrtie mată.
Pe fotografie trebuie sa se vadă gâtul;

·       3 (trei) fotografii biometrice color (35x45mm) identice pe fon alb, anfas;

·       Paşaportul in original insotit de o copie (pagina cu foto), sau certificatul de la poliţie despre pierderea buletinului de identitate sau paşaportului, tradus în limba română sau rusă, insotit de o copie. În cazul în care buletinul a fost pierdut/furat, solicitantul va achita suplimentar, prin virament bancar, o amendă de – 3 euro.

·       Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu.

·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu cu mențiunea despre componenta familiei, (Meldebescheinigung/ Familienstand), nu mai vechi de 6 luni (în original + 2 copii);

·       Certificatul de naştere eliberat de catre organelle Republicii Moldova (în original + 2 copii);
(În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag",Formule A (
vezi aici).Alte forme de certificate de nastere germane nu vor fi acceptate;

Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris, vedeti transcrierea actelor);

·       Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ eliberat de către organele Republicii Moldova. (în original + 2 copii)
în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internațională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag", Formule B. Alte forme de certificate de căsătorie germane nu vor fi acceptate.

Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de 
transcriere); .

·       Certificatele de naştere ale copiilor minori eliberat de catre organele Republicii Moldova(în original + 2 copii)
În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A.

Dacă naşterea a fost înregistrată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc 
transcris);

·       Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (în original + 2 copii)
dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.

Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de 
transcriere;

·       certificatul de paternitate (în original + 2 copii);
(în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG şi certificatul de naştere a copilului necesită transcriere);

·       consimţământul notarial autentificat al unui părinte, cetăţean al Republicii Moldova, referitor la perfectarea buletinului pentru copilul minor.

·       hotărârea judecătorească de adopţie (în original + 2 copii);
(în cazul în care există adopţii);

·       consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);

 

·       Dovada achitării taxei pentru buletin, imprimată pe suport de hîrtie (copia extrasului de plată).

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă + taxa Agentiei Servicii Publice) constituie:

 

Tip document

În termen de 30 zile

În termen de 60 zile

Buletin

61 euro

46 euro

Buletin provizoriu

42 euro

-

* În cazul în care pașaportul a fost pierdut/furat, solicitantul va achita suplimentar o amendă de – 3 euro.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

 

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN:
DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Pasaport, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:

* Potrivit articolului 11 al Legii cetățeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetățean al Republicii Moldova copilul născut din părinți, ambii sau unul dintre care, la momentul nașterii copilului, este cetățean al Republicii Moldova (indiferent de locul nașterii).

ATENTIE: Consulatul General roagă să se acorde o atenție deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea buletinului de identitate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE . Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.