Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

Actualizat la 01.09.2021

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația Republicii Moldova (lipsa impedimentelor de căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie1980 (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia).

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială, solicitantul, cetațean al Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General în zilele de primire a cetăţenilor.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

·         Cererea de modelul (F64), se completeaza la Consulatul General

·         Actele de identitate ale viitorilor soţi:
      • Originalul și 3 copii ale paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
      • Copia paşaportului cetăţeanului străin 
legalizată la Landgericht sau la Regierungspräsidium + 3 copii;

·         Adeverinţa de la domiciliu a cetățeanului străin (Meldebescheinigung) cu mențiunea privind starea civila,  legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Originalul și 3 copii);

·         Traducerea adeverinţei de la domiciliu a cetățeanului străin privind starea civilă, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă, și legalizată la Landgericht (Originalul și 3 copii);

·         Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, legalizată la Landgericht, în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu);

·         Traducerea Hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă și legalizată la Landgericht în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu);

·         Certificatul de deces al fostei/-lui soții/soț, în cazul decesului respectiv;

·         Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;

·         Confirmarea achitării taxelor consulare, imprimată pe suport de hîrtie:

 

1.Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie:

 

la 30 zile

la 60 zile

59 euro

43 euro

 

2. Taxa pentru legalizarea unui document constituie 35 EURO (solicitantul urmează să calculeze suma totală a taxelor consulare care necesită a fi transferată, reieșind din numărul documentelor supuse legalizării, înmulțit cu 35 euro).

Suma totală urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:
Actele perfectate se vor livra prin poștă.

Important:

·       Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială nu include taxa pentru legalizarea documentelor (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor);

·       Actele legalizate la Regierungspräsidium sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General;

·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului de capacitate matrimonială poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei;

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania. Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).