Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Certificatul de capacitate matrimonială

CERTIFICAT DE CAPACITATE MATRIMONIALĂ

Actualizat la 08.02.2019

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația Republicii Moldova (lipsa impedimentelor de căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie1980 (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia).

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială, solicitantul, cetațean al Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General în zilele de primire a cetăţenilor.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.
Atentie. Persoanele, care intimpina dificultati pentru programare on-line, pot apela pentru suport la nr. 069527808.

 • 1. Cererea de modelul (F64), se completeaza la Consulatul General
 • Actele de identitate ale viitorilor soţi:
        • Originalul și 3 copii ale paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
        • Copia paşaportului cetăţeanului străin legalizată la Landgericht sau la Regierungspräsidium + 3 copii (vezi exemplu );
 • Adeverinţa de la domiciliu a cetățeanului străin (Meldebescheinigung) cu mențiunea privind starea civila,  legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu );
 • Traducerea adeverinţei de la domiciliu a cetățeanului străin privind starea civilă, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă, și legalizată la Landgericht (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu );
 • Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, legalizată la Landgericht, în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu);
 • Traducerea Hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă și legalizată la Landgericht în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 3 copii) (Vezi exemplu);
 • Certificatul de deces al fostei/-lui soții/soț, în cazul decesului respectiv;
 • Bonul privind achitarea taxelor stabilite:
  1.Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 35 EURO
  2. Taxa pentru legaliozarea documentelor constituie 35 EURO de fiecare document.

Suma totală urmează a fi transferată pe contul Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC CCM, Nume, Prenume

NOTA: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor,la sediul Commerzbank Frankfurt, din imediata apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,5 EURO.

Important:

 • Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială nu include taxa pentru legalizarea documentelor (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor);
 • Actele legalizate la Regierungspräsidium sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General;
 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului de capacitate matrimonială poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei;
 • Eliberarea Certificatului va avea loc în aproximativ 4-6 saptamini din data depunerii setului de documente la Consulatul General, și poate fi recepționat prin poștă. În acest caz, solicitantul urmează să prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului;
 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania. Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).