Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Comerț bilateral

Relaţiile comerciale dintre Republica Moldova
şi Republica Federală Germania în anul 2017

(conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Federală Germania în anul 2017 a înregistrat suma de 556,7 mil.USD. Comparativ cu anul 2016, comerţul exterior s-a majorat cu 25,6% sau cu 113,6 mil.USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrate, Germania s-a situat pe locul 5 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 7,7% în comerţul total al republicii.

Exportul de mărfuri moldovenești a înregistrat suma de 166,1 mil.USD, majorându-se cu 31,2% sau cu 39,5 mil.USD față de anul precedent. Germania a ocupat locul 4 în topul ţărilor în care Republica Moldova a efectuat operațiuni de export, cu o pondere de 6,9% în exportul total al Republicii Moldova. Cele mai exportate grupe de mărfuri au constituit: mobila și articole ale acesteia – 64,1 mil.USD; îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte – 17,6 mil.USD; fructe comestibile și nuci – 14,8 mil.USD; mașini, aparate și echipamente electrice – 12,6 mil.USD; preparate din legume și fructe – 10,7 mil.USD; vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora – 9,7 mil.USD; cupru și articole din cupru – 8,3; semințe și fructe oleaginoase – 4,6 mil.USD; uleiuri esențiale – 3,3 mil.USD; covoare – 3,2 mil.USD, etc.

Importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din Republica Federală Germania a însumat 390,6 mil.USD şi a înregistrat o creștere cu 23,5% sau cu 74,2 mil.USD în raport cu anul 2016. Germania s-a poziționat pe locul 5 în topul ţărilor din care Republica Moldova a efectuat operațiuni de import, cu o pondere de 8,1% în importul total al ţării. Cele mai importate grupe de mărfuri au constituit: vehicule terestre (în special autoturisme) – 65,7 mil.USD; reactoare nucleare, cazane, aparate, dispozitive mecanice – 48,3 mil.USD; mașini, aparate și echipamente electrice – 44,1 mil.USD; materiale plastice și articole din material plastic – 27,7 mil.USD; produse farmaceutice – 23,6 mil.USD; cupru și articole din cupru – 20,5 mil.USD; produse diverse ale industriei chimice – 17,3 mil.USD ș.a.

Soldul balanţei comerciale înregistrat în perioada examinată a fost negativ pentru Republica Moldova şi a constituit -224,5 mil.USD.