Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

EXTRASUL MULTILINGV (plurilingv, international) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 1976

Republica MOLDOVA

Luxemburg

Slovenia

Polonia

Italia

Belgia

Olanda

Croaţia

Bulgaria

Turcia

Spania

Portugalia

Macedonia

Muntenegru

Serbia

Franţa

Elveţia

Bosnia şi Herţogovina

Lituania

România

GERMANIA

 

 

 

 

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru solicitarea extrasului multilingv solicitantul, urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General, cu următoarele acte:

1.  cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , sau deces); (original+ 2 copii);

2.  actul de identitate (buletin de identitate sau pasaport) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă (original+ 2 copii);

3.  certificatul de stare civila (naştere, casatorie sau deces dupa caz) (original+ 2 copii);

  1. Un plic de format A5 cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,25 euro, pentru expediere recomandată (einschreiben brief). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;

5.  Confirmarea achitării taxelor consulare, imprimată pe suport de hîrtie.

Suma totală pentru eliberarea Extrasului multilingv se compune din taxa consulară + taxa pentru cheltuieli aferente + taxa pentru serviciile ASP și constituie:

la 30 zile

la 60 zile

37 euro

27 euro

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

 NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

 IMPORTANT:

Actele perfectate se vor livra prin poștă.

ATENTIE:

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).