Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Emigrare autorizată

Actualizata la 01.09.2021

Semnificația noțiunii de EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate.

(Ştampila ”Autorizarea emigrării în Germania”, vezi aici aplicata în pașaport pe primele pagini- confirma plecarea persoanei la domiciliul stabil in străinătate).

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii respective solicitantul depune PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte (se selectează în dependență de caz):

ATENTIE: toate actele se prezintă în original + 2 copii.

·       Buletinul de Identitate cu fisa de însoțire (pașaportul de uz intern, în original + 2 copii);

·       Pașaportul valabil al cetățeanului Republicii Moldova (în original + 2 copii);

·       Livretul Militar (pentru persoanele aflate în evidență militară) sau certificatul privind excluderea din evidenta militară (în original + 2 copii);

·       Adeverința de Pensionar (pentru pensionari);

·       4 (Patru) fotografii color biometrice - 35x45 mm;

·       Actele de Stare civila (certificat de naștere, căsătorie / divorț, schimbarea numelui) eliberate de către organele Republicii Moldova.(în original + 2 copii);

Certificatul DE NAŞTERE eliberat de catre organele Republicii Moldova;
În cazul înregistrării naşterii în Germania pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internațională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vedeti aici).
Dacă căsătoria a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, solicitantul urmează sa inițieze PRIORITAR  procedura de transcriere a actului de căsătoria, inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici
- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare
;
Certificatul de CĂSĂTORIE eliberat de catre organele Republicii Moldova
în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag",Formule B vedeti aici.
- Dacă căsătoria a fost încheiată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris. În cazul lipsei acestuia, urmează să inițieze PRIORITAR procedura transcrierii actului de căsătorie, inclusiv prin Consulatul General, gasiti aici.
- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.

Certificatul de DIVORŢ eliberat de către organele Republicii Moldova;
în cazul desfacerii căsătoriei (divort) în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht (în original + 2 copii
(Vezi exemplu);
- Dacă divortul a fost înregistrat în Germania sau alta tara după 17.08.2001, solicitantul urmeaza sa initieze  PRIORITAR procedura de transcriere a actului de divort, inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici
- Dacă divortul a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de divort ex-URSS, fara traducere si fara legalizare.

Certificatul de SCHIMBAREA NUMELUI şi/sau prenumelui moldovenesc ;
Dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
- Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, solicitantul urmeaza sa initieze PRIORITAR  procedura de transcriere a actului de schimbare a numelui /prenumelui , inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici

Certificatul DE NAŞTERE a copiilor minori eliberat de catre organele Republicii Moldova
În cazul înregistrării naşterii în Germania pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A 
(vedeti aici);
- Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, solicitantul urmeaza sa inițieze  PRIORITAR procedura de transcriere a actului de nastere, inclusiv prin Consulatul General, vedeti aici

·       Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit realizat în Republica Moldova, în anul precedent (descarcă aici Formularul CET 18). Formularul CET 18 se va completa în prealabil, însă semnarea acestuia se va face doar în fața funcționarului consular;

·       ADEVERINŢA de la domiciliu despre componența familiei (Meldebescheinigunglegalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 copii);

·       TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu(în original + 2 copii);

·       Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului (cetățean al Republicii Moldova), care rămîne cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate.

·       Doua copii a pasaportului celuilalt părinte al minorului (numai pagina cu poza);

·       Doua copii a pasaportului german al minorului (numai pagina cu poza);

·       Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte (cetatean al Republicii Moldova) a minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;

·       Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;

·       Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;

·       Confirmarea programarii pe suport de hirtie;

·       Confirmarea achitării taxelor consulare, imprimată pe suport de hîrtie.

Suma totală pentru aprobarea dosarului de Emigrare autorizată în RFG se compune din taxa consulară + taxa pentru cheltuieli aferente + taxa pentru serviciile ASP, care în dependență de termenul de examinare a dosarului constituie:

La 90 zile

La 30 zile

178 euro

208     euro

 

 

 

 

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: Emigrare, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT

·       Declaraţiile necesare în cadrul dosarului de Emigrare autorizată pot fi perfectate şi autentificate notarial la Consulatul General.

·       Consulatul General recepţionează documente de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania in Landurile Federale: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen.

·       * Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul nașterii).

·       Consulatul General roagă să se acorde o atenție deosebită faptului că solicitarea privind obținerea emigrării autorizate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

·       Pentru bolnavi şi persoane în etate, care nu pot depune personal actele la Consulatul General, se admite perfectarea actelor în baza procurii, autentificate notarial, si legalizate în ordinea prevăzută de lege.