Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Evidenţă consulară

Cetăţenii Republicii Moldova, care locuiesc in pământurile federale ale Germaniei, ce constituie circumscripţia consulară a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland şi Thüringen, urmează să se adreseze la Consulatul General pentru a fi luaţi în evidenţă consulară permanentă.

Pentru a fi luat in evidenţă consulară solicitantul urmează să expedieze in adresa Consulatului General copiile actelor menţionate mai jos:

  • paşaportul;
  • copia certificatului de căsătorie;
  • copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori;
  • adeverinţa de domiciliere (Aufenthaltsbescheinigung);
  • 2 fotografii 35x40 mm;
  • cererea - chestionar completată (se anexează);
  • un plic cu adresa solicitantului şi timbre aplicate la suma necesară pentru scrisoare recomandată.

Documentele sus-menţionate pot fi depuse şi personal la Consulatul General.

Pentru luarea in evidenţă consulară e necesară existenţa in paşaport a menţiunii privind permisiunea de a domicilia permanent in RFG - "Plecare in Germania domiciliu stabil", aplicată de Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova.