Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Informație actualizată cu privire la prelungirea stării de urgență în Republica Moldova până la 15 iulie 2020

Publicat:Thu, 25/06/2020 - 15:14

Stimați cetățeni,

ținem să Vă informăm că, la 23 iunie curent, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la data de 15 iulie 2020. Astfel, toate restricțiile privind traversarea frontierei și măsurile de carantină/izolare la domiciliu rămân valabile până la data menționată.

Mai jos sunt evidențiate anumite prevederi actuale, ce necesită să fie consultate în cazul planificării unei călătorii în Republica Moldova:

1. Se interzice până la data de 15 iulie 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

2. Se interzice până la data de 15 iulie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:
2.1. membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;
2.2. persoane care dețin viză de lungă ședere, permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
2.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
2.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
2.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
2.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);
2.7. lucrătorii transfrontalieri;
2.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.

3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare pentru o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

4. Excepție de la prevederea punctului 3, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:
4.1. conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;
4.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
4.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;
4.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
4.5. lucrătorii transfrontalieri;
4.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
4.7. persoane în tranzit.

Textul integral al Hotărârii nr.17 din 23.06.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova poate fi accesat la următorul link: https://gov.md/sites/default/files/hotararea_cnesp_17_23.06.20.pdf