Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Informații actualizate cu privire la călătoriile în/din Republica Federală Germania

Publicat:Wed, 17/06/2020 - 15:10

Începând cu data de 15 iunie 2020, autorităţile germane au anulat controalele la frontierele cu statele vecine. Intrarea şi tranzitarea teritoriului german este posibilă pentru toţi cetăţenii UE, cu excepţia temporară, până la data de 21 iunie curent, a celor care călătoresc din Spania. Prin urmare, cetăţenii statelor UE, precum și celor asociate spaţiului Schengen - Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Regatul Unit - pot călători în Germania. În linii generale, în prezent nu sunt prevăzute măsuri de carantină/izolare pentru călătorii din spațiul UE.

Călătoriile pentru cetăţenii statelor din afara spaţiului UE rămân să fie restricţionate cel puţin până la 1 iulie 2020. La o eventuală recomandare a Comisiei Europene, autoritățile germane ar putea, după data de 1 iulie, să liberalizeze călătoriile cu aceste state. Totuși, acest lucru va depinde de evoluția situației epidemice din fiecare stat în parte. În cazul în care situația epidemică va fi nefavorabilă, măsurile de restricții la călătorii, precum și obligativitatea de aflare în carantină, ar putea fi prelungite.

Totodată, anumite decizii pot fi adoptate în calitate de excepții și la nivel de land-uri, de aceea se recomandă informarea prealabilă cu privire la condițiile de călătorie în land-ul de destinație.

În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei:

  • permis de ședere/domiciliu legal;
  • contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;
  • reuniune familială (soţ/soţie/copii);
  • tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;
  • studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Tranzitarea teritoriului german se admite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

Prerogativa de admitere în Republica Federală Germania aparține ofițerului de frontieră.