Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Legalizarea documentelor

Actualizat la 01.02.2019

Documentele in original**, eliberate de către autorităţile germane din circumscripţia consulară a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen), pentru a fi acceptate de către autorităţile moldoveneşti, urmează a fi legalizate la Consulatul General.

**ATENTIE! Se legalizeaza Documentele in original. COPIILE LEGALIZATE a documentelor se legalizeaza NUMAI dupa legalizarea originalului documentului.

Înainte de a prezenta documentele pentru legalizare Consulatului General solicitanţii urmează să autentifice documentele respective la autorităţile germane. Prin această autentificare se certifică semnătura funcţionarului care a eliberat documentul şi amprenta ştampilei aplicate pe document. Totodată se certifică că funcţionarul în cauză este împuternicit de a exercita funcţiile respective.
Această procedură urmează a fi efectuată la următoarele autorităţi germane:

I. Documentele eliberate de notari, traducerile şi hotărârile judiciare, urmează a fi autentificate suplimentar la tribunalele de land (Landgericht) din circumscripţia în care activează notarul, traducătorul sau judecătoria respectivă. Această regulă e valabilă pentru toate landurile din circumscripţia consulară a Consulatului General.

II. Cazierele judiciare (Führungszeugnis), eliberate de către Oficiul Registrului General Federal în Bonn, urmează a fi autentificate la biroul Procurorului Federal General pe lângă Tribunalul Federal din Bonn. Adresa biroului şi telefoanele de contact pot fi găsite pe cazierul judiciar.

III. Toate celelalte documente, în dependenţă de landul în care acestea au fost eliberate, urmează a fi autentificate la următoarele autorităţi locale:

 • Baden-Württemberg - administraţiile (Regierungspräsidium) din Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen;
 • Bayern - administraţiile (Regierung ) ale Bavariei Superioare (Oberbayern), Bavariei Inferioare (Niederbayern), Suabiei (Schwaben), Palatinatului Superior (Oberpfalz), Franconiei Superioare (Oberfranken), Franconiei Inferioare (Unterfranken) si Franconiei de Mijloc (Mittelfranken);
 • Hessen - administraţiile (Regierungspräsidium) din Darmstadt, Frankfurt am Main, Giessen şi Kassel;
 • Rheinland-Pfalz- Direcţia Supraveghere şi Prestare Servicii (Aufsichts-undDienstleistungsdirektion) în Kaiserslautern, Landgericht Koblenz;
 • Saarland – Ministerul pentru Afaceri Interne şi Sport (Ministerium für Inneres und Sport) al landului în Saarbrücken;
 • Thüringen - Biroul administrativ al landului Turingia (Thüringer Landesverwaltungsamt) situat în Weimar.

Pentru LEGALIZAREA ACTELOR , solicitantul, urmează să prezinte personal sau prin posta la Consulatul General, în zilele de:
LUNI, MARŢI, JOI și VINERI,
între orele: 09.00 – 12.00
FĂRĂ PROGRAMARE prealabilă, următoarele acte:

I. PENTRU PERSOANELE FIZICE:

 • Formularul de cerere de supralegalizare a documentelor (gasiti aici);
 • documentele ce urmează a fi legalizate la Consulatul General și o copie a acestora;
 • copia paşaportului sau buletinului de identitate a persoanei care prezinta documentul;
 • un plic cu adresa solicitantului cu timbre aplicate la suma necesară pentru scrisoare recomandată (dacă documentele sunt expediate la Consulatul General prin poştă);
 • dovada achitării taxei(copia bonului de plata).

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
35,00 Euro.

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele

II. PENTRU PERSOANELE JURIDICE:

 • Formularul de cerere de supralegalizare a documentelor (gasiti aici);
 • documentele ce urmează a fi legalizate la Consulatul General și o copie a acestora;
 • copia paşaportului sau buletinului de identitate a Administratorului intreprinderii care solicita legalizarea;
 • copia extrasului din registru a firmei;
 • procura intreprinderii pentru persoana sau firma, care prezinta documentele;
 • un plic cu adresa solicitantului cu timbre aplicate la suma necesară pentru scrisoare recomandată (dacă documentele sunt expediate la Consulatul General prin poştă si se solicita expidierea retur prin posta);
 • dovada achitării taxei.

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
65,00 Euro .

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele/ Firma

De notat:

 • APOSTILAREA ACTELOR. Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare prevederile Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostila). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.
 • IMPORTANT: reieşind din faptul că Germania a formulat obiecţii privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia menţionată, Apostila nu se aplică între Republica Moldova şi Germania. Cu informaţii vă puteţi familiariza pe paginile http://justice.gov.md/ şi www.konsularinfo.diplo.de
 • Examinarea documentelor poate dura pina la 7 zile lucratoare.

*** DOCUMENTELE EMISE DE CATRE ORGANELE COMPETENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA SUNT LEGALIZATE DE CATRE AMBASADA GERMANIEI LA CHISINAU.