Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Paşapoarte

Actualizat pe 19.10.2020

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru perfectarea paşaportului national de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:

BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

LISTA PASAPOARTELOR PERFECTATE GĂSIȚI AICI:

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru:

 • schimbarea paşaportului;
 • perfectarea paşaportului copilului minor;
 • perfectarea paşaportului în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie;
 • perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui pierdut;
 • perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui expirat.

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.
Atentie. Programarea este valabilă doar pentru un pașaport.

Persoanele, care intimpina dificultati pentru programare on-line, pot apela pentru suport la nr. 069527808.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte în original insotite de 2 copii (se selectează după caz):

 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de 2 copii;
 • Buletinul de identitate valabil (în original + 2 copii);
  (în cazul cînd cetăţeanul se află temporar în Germania şi nu are aplicata în paşaport stampila ”Emigrare autorizata în Germania” vezi exemplu);
 • Paşaportul Republicii Moldova (în original + 2 copii a paginii cu foto);
  (sau certificatul de la poliţie despre pierderea paşaportului, tradus în limba română sau rusă);
 • O fotografie biometrică 10 x 15 cm, color, pe fon alb (Numai pentru copii mai mici de 4 ani).
  Ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Consulatul General in momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă, coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase;
 • ACTE DE STARE CIVILA (certificat de nastere, casatorie, divort, etc) eliberate de catre organele Republicii Moldova.

  5.1. Certificatul DE NAŞTERE eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original insotit de 2 copii);
  - În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vedeti aici).
  - În cazul înregistrării naşterii în ex- URSS, se va prezenta certificatul de naştere ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.
  - Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici)
  ;

  5.2. Certificatul de CĂSĂTORIE eliberat de catre organele Republicii Moldova. (în original insotit de 2 copii);
  - în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag" , Formule B(vedeti aici).
  - Dacă căsătoria a fost încheiată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);
  - Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.


  5.3. Certificatul de DIVORŢ eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original insotit de 2 copii;);
  - în cazul desfacerii căsătoriei în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht în original insotita de 2 copii, (Vezi exemplu);)
  - Dacă divortul a avut loc în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta actul de căsătorie cu mentiunea divort moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);
  - Dacă divortul a fost înregistrat în ex- URSS, se va prezenta certificat de divort ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.


  5.4. Certificatul de SCHIMBAREA NUMELUI şi/sau prenumelui eliberat de catre organele Republicii Moldova în original insotit de 2 copii;;
  - dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
  - Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);


  5.5. Certificatul de paternitate (în original + 2 copii);
  (în cazul în care copilul, solicitant al pașaportului, este născut în afara căsătoriei pe teritoriul Republicii Federale Germania şi certificatul de naştere a copilului necesită transcriere);
 • Consimţământul notarial autentificat al unui părinte, cetăţean al Republicii Moldova, referitor la perfectarea paşaportului pentru copilul minor (în original + 2 copii);
  (Declaraţia respectivă poate fi perfectată notarial la Consulatul General in ziua depunerii actelor););
 • Hotărârea judecătorească de adopţie (în original + 2 copii);
  (în cazul în care există adopţii);
 • Consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în original + 2 copii);
  (în cazul în care există adopţii);
 • Dovada achitării taxei pentru paşaport. (copia extrasului de plată).

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă+taxa Agentiei Servicii Publice) constituie:
- 90 EUR pentru paşaportului cetăţeanul RM de la virsta de 12 ani si
- 80 EUR pentru paşaportul pentru COPII pînă la 12 ani.
Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Pasaport, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Bancii „Commerzbank Frankfurt“, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare.

IMPORTANT

 • Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală).
 • în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii minori.
 • Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.
 • Pasapoartele NU SE PRELUNGESC. La expirare se solicita perfectarea pasaportului nou.
 • Prezența solicitantului pașaportului la Consulatul General este OBLIGATORIE!
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 5 ani.
 • În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • In cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant (prin procura legalizata si tradusa corespunzator), paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • Detinatorii buletinului de identitate pot solicita Pașaport doar la prezentarea buletinului de identitate moldovenesc VALABIL. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
 • Pasaportul va fi perfectat in aproximativ 6-7 saptamini din data depunerii la CG, si poate fi ridicat de către titular personal sau prin posta. In acest caz, solicitantul urmeaza sa prezinte un plic marcat pentru trasmitere recomandata, cu indicarea adresei destinatarului.

ATENTIE! Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.