Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Paşapoarte

Actualizat pe 01.09.2021

 

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru perfectarea paşaportului national de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:

BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN

LISTA PASAPOARTELOR PERFECTATE GĂSIȚI AICI:

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru:

·       schimbarea paşaportului;

·       perfectarea paşaportului copilului minor;

·       perfectarea paşaportului în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie;

·       perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui pierdut;

·       perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui expirat.

 

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.
Atentie. Programarea este valabilă doar pentru un pașaport.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte în original insotite de 2 copii (se selectează după caz):

·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung), nu mai vechi de 6 luni, însoţit de 2 copii (fara traducere);

·       Buletinul de identitate valabil (în original + 2 copii);
(în cazul cînd cetăţeanul se află temporar în Germania şi nu are aplicata în paşaport stampila ”Emigrare autorizata în Germania” 
vezi exemplu);

·       Paşaportul Republicii Moldova (în original + 2 copii a paginii cu foto);
(sau certificatul de la poliţie despre pierderea paşaportului, tradus în limba română sau rusă). În cazul în care pașaportul a fost pierdut/furat, solicitantul va achita suplimentar, prin virament bancar, o amendă de – 3 euro.

·       Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu.

·       O fotografie biometrică 10 x 15 cm, color, pe fon alb (Numai pentru copii mai mici de 4 ani).
Ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Consulatul General in momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă, coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase;

·       ACTE DE STARE CIVILA (certificat de nastere, casatorie, divort, etc) eliberate de catre organele Republicii Moldova.

5.1. Certificatul DE NAŞTERE eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original insotit de 2 copii);
- În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vedeti aici).
- În cazul înregistrării naşterii în ex- URSS, se va prezenta certificatul de naştere ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.
- Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici)
;
5.2. Certificatul de CĂSĂTORIE eliberat de catre organele Republicii Moldova. (în original insotit de 2 copii);
- în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag" , Formule B(vedeti aici).
- Dacă căsătoria a fost încheiată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);
- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex- URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.

5.3. Certificatul de DIVORŢ eliberat de catre organele Republicii Moldova (în original insotit de 2 copii;);
- în cazul desfacerii căsătoriei în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht în original insotita de 2 copii, (
Vezi exemplu);)
- Dacă divortul a avut loc în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta actul de căsătorie cu mentiunea divort moldovenesc transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);
- Dacă divortul a fost înregistrat în ex- URSS, se va prezenta certificat de divort ex- URSS, fara traducere si fara legalizare.

5.4. Certificatul de SCHIMBAREA NUMELUI şi/sau prenumelui eliberat de catre organele Republicii Moldova în original insotit de 2 copii;;
- dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
- Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui transcris (procedura de transcriere (vedeti aici);

5.5. Certificatul de paternitate (în original + 2 copii);
(în cazul în care copilul, solicitant al pașaportului, este născut în afara căsătoriei pe teritoriul Republicii Federale Germania şi certificatul de naştere a copilului necesită 
transcriere);

·       Dacă părinții sunt în divorț, se va prezenta în mod obligatoriu Consimţământul notarial autentificat al celuilalt părinte, cetăţean al Republicii Moldova, referitor la perfectarea paşaportului pentru copilul minor (în original + 2 copii);

·       Hotărârea judecătorească de adopţie (în original + 2 copii);
(în cazul în care există adopţii);

·       Consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în original + 2 copii);
(în cazul în care există adopţii);

 

·       Dovada achitării taxei pentru pașaport, imprimată pe suport de hârtie (copia extrasului de plată).

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă + taxa Agentiei Servicii Publice) constituie:

Categorii de solicitanți

În termen de 30 zile

În termen de 50 zile

Pentru copii de pînă la 12 ani

108 euro

83 euro

Adulți + copii cu vîrsta de peste 12 ani

126 euro

94 euro

* În cazul în care pașaportul a fost pierdut/furat, solicitantul va achita suplimentar o amendă de – 3 euro.

Suma totală urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

 

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Pasaport + Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT

·       Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrie (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală).

·       în pașapoartele părinților nu se includ datele despre copii minori.

·       Pașapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

·       Pașapoartele NU SE PRELUNGESC. La expirare se solicita perfectarea pașaportului nou.

·       Prezența solicitantului pașaportului la Consulatul General este OBLIGATORIE!

·       Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează persoanelor cu vîrsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vîrsta de la 7 pînă la 16 ani – pe termen de 7 ani, iar celor cu vîrsta peste 16 ani – pe termen de 10 ani.

·       În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

·       Deținătorii buletinului de identitate pot solicita Pașaport doar la prezentarea buletinului de identitate moldovenesc VALABIL. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric (în acest caz, solicitantul va face 2 programări consecutive).

ATENTIE! Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.