Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Germania, care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Consulatul General.

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Consulatul General următoarele acte:

  • Actul de identitate (în original + 4 copii);
  • Certificat de naştere (în original + 4 copii);
  • Certificat de căsătorie şi/sau divorţ (în original + 4 copii);
  • Certificat de schimbarea numelui sau prenumelui (în original + 4 copii);
  • Certificatele de naştere a copiilor minori eliberate de către autorităţile Republicii Moldova (în original + 4 copii);
  • Autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova ( în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
  • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 X 3,5 cm;
  • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere.

Taxa consulară pentru perfectarea actelor referitoare la redobândească cetăţenia Republicii Moldova constituie 10 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 5 Euro.

Suma totală de 15,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : REN

Toate actele eliberate de organele germane şi traducerile acestora urmează a fi legalizate în prealabil respectiv la tribunalul german (Landgericht) sau administraţia locală (Regierungspräsidium). Actele menţionate urmează a fi legalizate la Consulatul General.

Ţinând cont de faptul că legislaţia germană, cu unele excepţii, nu admite cetăţenia dublă, Consulatul General recomandă cetăţenilor germani, înainte de a depune actele respective pentru redobândirea cetăţeniei moldoveneşti, să se adreseze către autorităţile competente germane pentru consultaţii în aceasta privinţă.

În circumscripţia consulară a Consulatului General la Frankfurt pe Main întră următoarele pământuri federale: Hessen, Baden - Württemberg, Bayern, Rheinland - Pfalz, Saarland, Thüringen.