Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Actualizat pe 01.02.2019

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în RFG pot depune dosarul de renuntare la cetatenia Republicii Moldova la Consulatul General.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie solicitantul depune PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte (se selectează în dependenţă de caz):

ATENTIE: toate actele se prezintă în original şi 3 sau 4 copii.

 • GARANŢIA dobândirii cetăţenii RFG (Einburgerungzusiherung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu), valabilă nu mai puţin de 12 luni din data depunerii cererii, sau un certificat legalizat privind deţinerea cetăţeniei RFG. Exemplu: copia paşaportului german. (în original + 4 copii);
 • TRADUCEREA garanţiei dobândirii cetăţenii RFG efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 4 copii);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 4 copii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 4 copii);

  ATENTIE: Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor)
 • AUTOBIOGRAFIA - scrisa de mîna sau tapată la calculator in română sau rusă și semnată de solicitant (se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, studii etc.) (în original + 2 copii);
 • PAŞAPORTUL Republicii Moldova valabil (în original + 4 copii a paginii cu foto);
 • Acceptul organelor competente ale Republicii Moldova pentru emigrare autorizată in Germania.
  (în paşaportul national pe primele pagini este aplicata ştampila ”AUTORIZAREA EMIGRARII ÎN GERMANIA" vezi aici, si buletinul de identitate a fost retras de catre organele Republicii Moldova)
 • 4 (Patru) fotografii biometrice color (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE al solicitantului eliberat sau transcris de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii);

  (În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", vezi aici.

  Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris)
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE şi/sau certificatele de divorţ eliberat sau transcris de catre organele Republicii Moldova.(în original + 3 copii);

  (în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag", vezi aici.

  Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris),
  ;
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI eliberate sau transcrise de catre organele Republicii Moldova (în original + 3 copii);

  (În cazul înregistrării naşterii în RFG pina la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", vezi aici.

  Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris)
  ;
 • Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (în original + 3 copii);

  (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta).

  (Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris;
 • Declaraţie - consimţământul copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele;
  (Declaratia se intocmeste la Consulatul General)
 • 3 (trei) copii a pasaportului german al copilului minor.
  (in caz ca detine cetatenia RFG.)
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova cu traducerea legalizată în limba română a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova sau pasaport strain (în original + 3 copii);
 • Declaraţia părinţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • Certificatul de paternitate legalizat (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG) cu traducerea legalizată în limba română sau limba rusă;
 • Hotărârea judiciară de adopţie legalizată (în cazul în care există adopţii), cu traducerea legalizată în limba română sau limba rusă;
 • Bonul privind achitarea taxelor stabilite (4 copii):
  1. Taxa pentru întocmirea dosarului constituie 320 EURO
  2. Taxa pentru legalizarea documentelor din punctele 1,2,3,4. (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor) constituie 35 EURO pentru fiecare document.

  Suma totală urmează a fi transferată pe contul Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:
Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : REN, Numele, Prenumele solicitantului

IMPORTANT:

 • Declaraţiile necesare se perfectează şi autentifica notarial la Consulatul General
 • Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).
 • Examinarea cererii dureaza pina la 12 luni din data depunerii la Consulatul General. In cazul aparitiei numelui DVS in lista u>”Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova“ (Decretele puteti accesa mai jos), urmeaza sa solicitati de la Consulatul General adeverința de renunțare la cetățenia Republicii Moldova. Aceasta adeverinta poate fi eliberata: sau la adresarea personala (in orele de primire: Luni, Marti, Joi si Vineri, intre 09.00-12.00 fara programare), sau obtinuta prin intermediul postei. Pentru primirea adeverintei prin posta, solicitantul remite la Consulatului General următoarele:
  • - Pașaportulul moldovenesc (în original);
  • - Un plic timbrat cu adresa solicitantului;
  • - Confirmarea achitarii sumei de 50 de euro (taxa consulara și taxa aferenta), care urmează a fi transferată prealabil (înaintea depunerii actelor), la contul Consulatului General.
 • ATENTIE: Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea de renunţare la cetăţenie poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea de renunţare la cetăţenie nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.