Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Solicitarea documentelor din Republica Moldova (Cazier Judiciar)

Actualizat la 01.02.2019

Cazier Judiciar

Consulatul General primeşte şi transmite în Republica Moldova, cu perceperea anticipată a taxelor consulare, cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General în zilele de:

LUNI, MARŢI, JOI și VINERI,
între orele: 09.00 – 12.00
FĂRĂ PROGRAMARE prealabilă, cu următoarele acte:

  • Cererea completată, care poate fi descărcată aici;
  • Paşaportul sau buletinul de identitate valabil - în original, insotit de o copie;
  • Confirmarea achitarii pe suport de hirtie.

Suma totală pentru solicitarea cazierului judiciar constitue 35 Euro, care urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe următorul cont al Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : CJ, Nume, Prenume

NOTA: Achitarea poate fi efectuata si in ziua depunerii actelor la Commerzbank Frankfurt, care se afla in apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentara a serviciilor bancare.

Precizări:

  • Certificatul de cazier judiciar este eliberat de Consulatul General în limba germana şi nu necesită a fi tradus si legalizat .
  • Certificatul va fi eliberat in aproximativ 10 zile lucratoare din data depunerii la Consulatul General, si poate fi primit prin Posta. In acest caz, solicitantul urmeaza sa prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului.
  • Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie.
  • Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele.

Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/