Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Taxe pentru serviciile consulare și acoperirea cheltuielilor aferente

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

Nr.
crt.
ServiciulTaxe pentru serviciile consulare,
în euro
Taxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente,
în euro
Total
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar20020
2Tip B - viză de tranzit40040
3Tip C - viză de scurtă şedere60060
4Tip D - viză de lungă şedere80080
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1I. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (6 saptamini)4011+3990
 II. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copii pila la 12 ani (6 saptamini).4010+3080
2Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova3011+1960
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respective15020170
4Eliberarea titlului de călătorie20525
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective30020320
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective10515
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova50050
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova10010
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie50050
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie502070
2Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă25020270
3Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani502070
4Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei15020170
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv20525
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv201030
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
0
0
30
60
2Autentificarea testamentului30030
3Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj1005105
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale50 (pentru fiecare lună)5 (pentru fiecare lună)55 (pentru fiecare lună)
5Legalizarea semnăturilor de pe documente10010
6Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele2 (pentru
o pagină)
02 (pentru
o pagină)
7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele10 (pentru
o pagină)
5(pentru
o pagină)
15(pentru
o pagină)
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
0
0
0
20
10
15
9Primirea documentelor la păstrare20 (pentru fiecare lună)0 (pentru fiecare lună)20 (pentru fiecare lună)
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10010
11Întocmirea protestelor de mare30030
12Asigurarea probelor50050
13Alte acte notariale50050
VI. Legalizarea consulară
 Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
5
5
35
65
VII. Alte acţiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova30535
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte30535