Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Informații detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, divorț, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteți găsi pe pagina web a Agenției Servicii Publice:

http://www.asp.gov.md/ro/node/183

Actualizat la 01.09.2021

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale țârilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autoritățile unui stat străin dupa 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă( certificate de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc).

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni din momentul survenirii faptului juridic (naștere, căsătorie, divorț, etc.) sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc permanent în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 6-8 săptămîni din ziua depunerii, iar din motive obiective, termenul poate fi prelungit.

ATENTIE: Consulatul General recepționează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de catre organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

I. Transcrierea actului DE NAŞTERE

1. Pentru transcrierea actului DE NAŞTERE eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

·       cererea de transcriere a actului de naştere al copilului (original +1 fotocopie);

·       Confirmarea programarii pe suport de hirtie;

·       Extras multilingv de pe actul de naştere german"Auszug aus dem Geburtseintrag", Formula A, fara legalizare, si fara traducere, în original +2 copii (vezi exemplu);

·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung), nu mai vechi de 6 luni, legalizat la Regierungspräsidium sau Landgerichtcare ulterior urmează a fi supralegalizat la Consulatul General (vedeţi exemplu) însoţit de 3 copii. Certificat de la locul de trai  nu se va supune traducerii;

  • Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;

·       Pasaportul valabil a solicitantului ( original + 3 copii);

·       Pasaportul valabil a sotului/sotiei solicitantului (original +2 copii);

·       Certificatul de căsătorie a solicitantului, a părintelui copilului minor (original +2 copii); (dacă există căsătorie);

·       Certificatul de paternitate (original +2 copii);
(în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG, se va prezenta certificatul de paternitate eliberat de către autorităţile RFG legalizat (
vezi exemplu) cu traducerea în limba română sau rusă legalizată(vezi exemplu);

·       Hotărârea judecătoreasca de adopţie (original +2 copii);
(în cazul în care există adopţii);

·       Consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat
(în cazul în care există adopţii);

·       Bonul privind achitarea taxelor stabilite, imprimat pe suport de hârtie:
- Legalizarea adeverinței de la domiciliu constituie 35 EURO.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

ATENȚIE:

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

·       Actele perfectate se vor expedia prin poștă.

·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

II. Transcrierea actului DE CĂSĂTORIE

2. Pentru transcrierea actului de căsătorie, eliberat de către autorităţile germane solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

·       cererea de transcriere a actului de căsătorie (original + 1 fotocopii);

·       Confirmarea programarii pe suport de hirtie;

·       certificatul de căsătorie german, forma internaţională"Auszug aus dem Heiratseintrag"(Formule B), fara legalizare, si fara traducere (vezi exemplu) în original + 1 copie ;

·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung) nu mai vechi de 6 luni, legalizat la Regierungspräsidium sau Landgerichtcare ulterior urmează a fi supralegalizat la Consulatul General (vedeţi exemplu) însoţit de 3 copii. Certificat de la locul de trai  nu se va supune traducerii;

  • Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;

·       Pasaportul valabil a solicitantului (original + 3 copii);

·       Pasaportul valabil a sotului/sotiei solicitantului (2 copii);

·       Certificat de nastere a solicitantului (original + 2 copii);

·       Certificat de nastere a sotului/sotiei solicitantului (original + 2 copii);

·       certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (original + 2 copii)
( dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat) ;

·       dovada achitării taxelor consulare imprimată pe suport de hârtie.
- Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.
- legalizarea certificatului de la locul de trai 35 EURO
.

 

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

 

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:
Actele perfectate se vor expedia prin poștă.

ATENȚIE:

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

III. Transcrierea actului DE SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI

3. Pentru transcrierea actului DE SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI , eliberat de către autorităţile germane solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

·       cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (original +1 copie);

·       Confirmarea programarii pe suport de hirtie;

·       paşaportul solicitantului (original+3 copii );

·       certificatul de naştere al solicitantului (+2 copii);

·       certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui legalizat (vezi exemplu)(în original+1 copie);

·       traducere in limba romina sau rusa a certificatului despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui, legalizata corespunzator (vezi exemplu). (în original+1 copie).
(dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) ;

·       certificatul de căsătorie german, forma internaţională"Auszug aus dem Heiratseintrag"(Formule B), fara legalizare, si fara traducere (vezi exemplu) în original + 1 copie ;

·       Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung) nu mai vechi de 6 luni, legalizat la Regierungspräsidium sau Landgerichtcare ulterior urmează a fi supralegalizat la Consulatul General (vedeţi exemplu) însoţit de 3 copii. Certificat de la locul de trai  nu se va supune traducerii;

  • Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;

·       dovada achitării taxelor consulare imprimată pe suport de hârtie:

1. Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 25 EURO.

2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 35 EURO de fiecare document.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:
Actele perfectate se vor expedia prin poștă.

ATENȚIE:

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

4. Obtinerea actului de casatorie cu mentiunea DIVORŢ

Pentru obtinerea actului de casatorie cu mentiunea DIVORŢ,solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

·       cerere privind transcrierea actului de divorţ (original +1 copii );

·       Confirmarea programarii pe suport de hirtie;

·       paşaportul solicitantului (original+2 copii);

·       hotărârea de judecată eliberată de o instanţă din RFG legalizată la Landgericht  (în original+3 copii );

·       traducerea hotărârii de judecată in limba română sau rusă, legalizată la Landgericht  (în original+1 copie);

  • Un plic de format C-3 (170x230 = A5) cu protecție interioară împotriva umezelii, timbrat de dvs. cu valoarea de 4,05 euro, pentru expediere recomandată (Umschreiben). Pe plic se va indica destinatarul și adresa completă de livrare la domiciliu;


NOTA: (Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica 
Legalizează Documentelor);

·       ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigunglegalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht. (în original + 3 copii);
IMPORTANT: Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).

·       certificatul de căsătorie eliberat de autoritatile Republicii Moldova (în original + 2 fotocopii )
(în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) ;

·       Bonul privind achitarea taxelor stabilite:
1.Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 35 EURO.
2. Taxa pentru legalizarea unui document constituie 35 EURO (solicitantul urmează să calculeze suma totală a taxelor consulare care necesită a fi transferată, reieșind din numărul documentelor supuse legalizării, înmulțit cu 35 euro).

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:
Actele perfectate se vor livra prin poștă.

ATENȚIE:

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

·       Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

5. Transcrierea actului DE DECES

Pentru transcrierea actului DE DECES al cetateanului Republicii Moldova eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, rudele solicitantului urmează să prezinte PERSONAL, conform programarii prealabile următoarele acte:

·       cererea de transcriere a actului de deces (original +1 fotocopii );

·       certificatul de deces german , forma internaţională - "Auszug aus dem Sterbeeintrag", Formule C (vezi exemplu). Alte forme de certificate de deces germane nu vor fi acceptate)(în original+1 copie)

  • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Meldebescheinigung) nu mai vechi de 6 luni, legalizat la Regierungspräsidium sau Landgerichtcare ulterior urmează a fi supralegalizat la Consulatul General (vedeţi exemplu) însoţit de 3 copii. Certificat de la locul de trai  nu se va supune traducerii;

·       paşaportul rudei solicitantului (original+3 copii );

·       paşaportul decedatului (original+2 copii );

·       certificatul de căsătorie al decedatului (original+2 copii );

·       dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

- Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.
- Legalizarea adeverintei de la domiciliu constituie 35 EURO.

Plata urmează a fi transferată la contul de mai jos cu 5 zile înainte de vizita la Consulat:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck: SSC, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

IMPORTANT:
Actele perfectate se vor expedia prin poștă.

ATENȚIE:

·       Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

·       Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.gov.md).

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberare exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.),hotărârile judecătoreşti eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Consulatului General la rubrica respectivă. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi legalizate la Consulatul General.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Consulatului General. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau legalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENȚIE:

 

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştereCertificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorieCertificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţCertificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumeluiCertificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de decesCertificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţieCertificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţiiCertificat de stabilire a paternităţii
Format: A5